O Reumatlonu

Reumatske bolesti su jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, a više od 100 milijuna ljudi u Europi onesposobljeno je za rad te uobičajene dnevne poslove zbog koštane boli koja je i najčešća posljedica ovih bolesti.

S ciljem podizanja svijesti o upalnim reumatskim bolestima, njihovoj prevenciji te odgovarajućem liječenju, Hrvatsko reumatološko društvo organizira REUMATLON – utrku koja se jednom godišnje organizira u sklopu kongresa HRD-a. 2016. godine održat će se u Šibeniku, 22. listopada (XVIII kongres HRD održava se od 20. – 23. listopada, hoteli “Solaris”).

Posebice nam je želja potaknuti javnost na rekreaciju i bavljenje sportom, a koji nisu važni samo sa stajališta očuvanja zdravlja i prevencije bolesti, već su izuzetno značajan dio liječenja upalnih reumatskih bolesti.

Ovisno o fizičkoj spremi i zdravstvenom stanju, sudionici Reumatlona natječu se na stazama od 1 i 5 km.

Sudionici utrke bit će oboljeli od reumatskih bolesti, medicinske sestre, fizioterapeuti i liječnici. Ove godine (2016.) po prvi put će se održati Mini Reumatlon u kojem će sudjelovati djeca oboljela od upalnih reumatskih bolesti u dobi od sedam do 14 godina i njihovi vršnjaci koji ih žele podržati.

Utrka nije otvorena za širu javnost.

U organizacijskom odboru Reumatlona se nalaze.

  • dr.sc .Miroslav Mayer, internist reumatolog, KBC Zagreb
  • dr. Pavao Vlahek, fizijatar, Varaždinske Toplice
  • dr. Darija Granec, fizijatar , Krapinske Toplice
  • dr. Ljiljana Smiljanić Tomičević, specijalizant interne medicine, KBC Zagreb
  • dr. Goran Šukara, specijalizant interne medicine, KBC Zagreb
  • dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, internist reumatolog, KB Dubrava

Reumatlon podržava Hrvatska liga protiv reumatizma (www.reuma.hr) čiji je predsjednik mr. sc. Frane Grubišić, fizijatar reumatolog, KBC Sestre Milosrdnice te Hrvatski nacionalni odbor “Desetljeće kostiju i zglobova” (odbor zastupa prof. dr. sc. Jadranka Morović Vergles, internist klinički imunolog KB Dubrava, www.desetljece-kosti-zglobovi-hr.com)

Odgovori